TR EN

REKLAMCILIĞA GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT104 REKLAMCILIĞA GİRİŞ 2 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Reklam kampanyalarının yapılma amaçlarını anlatır
Reklamın temel amaçlarından en az 3’ünü listeler
Bir örnek olay yardımıyla reklam kampanyasının adımlarını anlatır
Reklamcılık kavramının bütünleşik pazarlama içerisindeki önemini doğru bir şekilde özetler
Açık hava reklamlarının sahip olması gereken özellikleri temel alarak reklam görsellerini karşılaştırır
Reklam kavramının gelişim sürecini ve diğer alanlarla ilişkisini açıklar