TR EN

REKLAMCILIĞA GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT104 REKLAMCILIĞA GİRİŞ 2 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Reklamcılık faaliyetlerinin yapılma amaçlarını anlatma
Reklamın temel amaçlarını; reklamcılığın bilgilendirme, ikna etme, hatırlatma ve değer katma gibi işlevlerini inceleme
Bir reklam kampanyasının nasıl oluşturulacağını açıklama; reklam kampanyasının araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarını açıklama
Reklamcılığın reklamcılık ve halkla ilişkiler-tanıtım açısından önemini doğru bir şekilde özetleme
Reklam türlerinin sahip olması gereken özellikleri temel alarak reklam çalışmalarını karşılaştırma
Reklam kavramının gelişim sürecini ve diğer alanlarla ilişkisini açıklama