TR EN

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ETKİNLİK YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT433 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ETKİNLİK YÖNETİMİ 7 4 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SARP BAĞCAN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Doç.Dr. SARP BAĞCAN
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, modern toplum ve değişen kurum anlayışı bağlamında kurumsal sosyal sorumluluk kavramını tüm boyutlarıyla ele alarak öğrencilerin konumlandırma ve iletişim stratejisi yaratabilmelerini sağlamaktır.
İçerik: Dersin içeriği, modern işletmecilik anlayışının tanımlanması, etiğin tanımlanması ve etik ilkelerin listelenmesi, kurumsal vatandaşlığın tanımlanması, kurumsal sosyal sorumluluk kampanya örneklerinin analizi, kampanyaların markalara etkisinin açıklanması, etkinlik kavramının özetlenmesi, halkla ilişkiler bağlamında etkinlik yönetimi konusunun açıklanması, iletişim stratejisi yaratma, kampanya yaratma konularından oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Modern toplumlarda kurumların sorumluluklarının temel boyutlarından en az 3’ünü açıklar
Kurumsal vatandaşlık ve kurumsal sosyal sorumluluk ilişkisini bir vaka çalışması üzerinden açıklar
Sosyal sorumluk ve marka arasındaki bağlantıyı stratejik iletişim yaklaşımı bağlamında analiz eder
Bir sosyal sorumluluk projesinin olumlu ve olumsuz çıktılarını doğru bir şekilde analiz eder
Kurumsal sosyal sorumluluk proje yönetimine ilişkin araç ve teknikleri organize eder
Etkinlik yönetiminin sosyal sorumluluk ve halkla ilişkiler alanında ele alınmasını değerlendirir
Halkla ilişkiler planı kapsamında etkinlik yaratma adımlarını takip ederek kampanya yaratır

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Ders içeriğinin sunumu Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sosyal Sorumluluk Kavramı Anlatım Soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, örnek inceleme Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulama alanları Anlatım Soru-cevap Gösteri yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Avantajları ve Dezavantajları, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Modelleri Anlatım Soru cevap
5 Literatür taraması Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Küresel Sosyal Sorumlulukta Küresel Standartlar Anlatım Soru cevap
6 Literatür taraması, konuyla ilgili makale özeti çıkarma Etkinlik Kavramı Anlatım Soru cevap
7 Literatür taraması Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Etkinlik Yönetiminde Ölçme, Değerlendirme ve Raporlama, Etkinlik Yönetimi ve Medya İlişkileri, Etkinlik Yönetiminde Protokol, Etkinlik Yönetiminde Krizler, Etkinlik Yönetiminde Yaratıcı Uygulama Anlatım Soru cevap
8 - ARA SINAV -
9 Literatür taraması, Beyin fırtınası Kampanya dosyası sunumu Uygulama çalışması
10 Literatür taraması, Beyin fırtınası Kampanya dosyası sunumu Uygulama çalışması
11 Literatür taraması, Beyin fırtınası Kampanya dosyası sunumu Uygulama çalışması
12 Literatür taraması, Beyin fırtınası Kampanya dosyası sunumu Uygulama çalışması
13 Literatür taraması, Beyin fırtınası Kampanya dosyasının uygulanması Uygulama çalışması
14 Literatür taraması, Beyin fırtınası Kampanya dosyasının uygulanması Uygulama çalışması
15 Literatür taraması, Beyin fırtınası Kampanya dosyasının uygulanması Uygulama çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Özgen E. (2017) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri. İstanbul: Profil Kitap
Lindgreen, A., ve Swaen, V. (2010). Corporate social responsibility. International Journal of Management Reviews, 12(1): 1-7.
Schwartz, M. S. (2017). Corporate social responsibility. Routledge.
Korkmaz S. (2009). İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları. Kocaeli: Umuttepe Yayınları
Ilıcak Aydınalp, Ş. G. (2013). Halkla İlişkiler Eksininde Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Ankara: Nobel
Bayraktraoğlu G., İlter, B. ve Tanyeri, M. (2009). Kurumsal Sosyal Sorumluluk. İstanbul Literatür Yayıncılık
Savaş, S. (2020). İmaj üretiminde dijital medya'nın rolü: Kurumların oluşturmaya çalıştıkları imajın tüketiciye ne oranda yansıdığına yönelik bir çalışma. İstanbul Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
Ceritoğlu, A. B. (2011). Kurumsal Sosyal Sorumluluk. İstanbul: Yalın Yayıncılık
Kara, A. S. (2019). Bir halkla ilişkiler aracı olarak kurumsal sosyal sorumluluk: Sosyal refah için araç mı amaç mı?. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1): 1-25
Aktaş, E. ve Göztaş, A. (2017). Etkinlik Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık
Kılanç, R. Ö. (2014). Halkla İlişkiler ve Etkinlik Yönetimi. İstanbul: Kriter
Akay, R. A. (2014). Etkinlik Yönetimi Uygulamalarında Yaratıcı Rekabet ve Sosyal Medyanın Entegrasyonu. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC. 4(4): 55-70
Seyfi, M. (2017). Dijital Etkinlik Yönetimi. İstanbul: Der Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını tanımlar
2
2
İletişimin temel özelliklerini maddeler halinde listeler
4
3
İletişimin temel özelliklerini yorumlar ve mevcut bir iletişim probleminde uzlaşmayı sağlamak için yaratıcı çözüm üretir.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanındaki temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
2
2
Sosyal ve fen bilimleriyle ilişkili bilgileri değerlendirerek meslek hayatında proje üretir.
0
3
Halkla ilişkiler ve reklam alanlarına ilişkin temel kavramları detaylı bir şekilde anlatır.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları güncel tartışmalar ışığında analiz eder ve değerlendirir.
2
2
Birey olarak sahip olduğu liderlik, iletişim becerisi, sunum becerisi vb. güçlü yönlerini meslek hayatındaki etkinliklerinde kullanır.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki yenilikleri ve alanla ilgili önemli yazılı, sözlü iletişim araçlarını izler
1
2
Çalıştığı veya sahibi olduğu kurumu tanıtma amacıyla basın bültenleri yazar
5
3
Halkla ilişkiler ve reklam kampanyası dahilinde iletişim programları yaratır
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanı ve iletişim alanı özelinde halkla ilişkiler ve reklamcılık ile ilgili yayımlanmış yerli ve yabancı veri kaynaklarını makale ve proje gibi kendi çalışmalarında kullanır.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geçmiş iletişim programlarının, halkla ilişkiler ve reklam uygulamalarının planlama süreçlerini değerlendirir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tekniklerini doğru yer, ortam ve zamanda kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki çalışmalarında etik değerlerin bilincinde olarak iletişim programları planlar.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 5 5 25
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 2 30 60
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 8 8
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 8 8
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 39 0 201
Genel Toplam 201
Toplam İş Yükü / 25.5 7,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0