TR EN

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT438 BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ 8 4 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SARP BAĞCAN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, bütünleşik kurumsal iletişimin bir unsuru olarak bütünleşik pazarlama iletişiminin açıklanması ve öğrencinin bütünleşik pazarlama iletişimi strateji planı yaratması aşamasında altyapı oluşturulmasıdır.
İçerik: Dersin içeriği; bütünleşik pazarlama iletişimi kavramının tanımlanması, bütünleşik pazarlama iletişimi planı adımlarının açıklanması, pazarlama iletişimi karmasının elemanları olan; reklam, halkla ilişkiler, satış tutundurma, kişisel satış ve doğrudan pazarlama kavramlarının açıklaması, bütünleşik kurumsal iletişimin unsurlarının listelenmesi, bütünleşik pazarlama iletişimi örneklerinin analizi, bütünleşik pazarlama iletişimi planı yaratılması gibi konulardan oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Pazarlama iletişimi karmasında yer alan reklam, halkla ilişkiler, satış tutundurma, doğrudan pazarlama, kişisel satış kavramlarından en az 2’sini doğru bir şekilde tanımlama ve aralarındaki farkları ayırt etme
Bir pazarlama iletişimi uygulamasının başarılı olabilmesi için gereken unsurlardan en az 4 tanesini listeleme
Bütünleşik pazarlama iletişimi planı oluştururken paydaşların özelliklerini birbiriyle karşılaştırma
Bir vaka çalışması üzerinden pazarlama iletişimi uygulamalarını değerlendirme
İletişim ve hedef kitle seçimi arasındaki bağlantıyı geçmiş örnekler ışığında analiz etme
Bütünleşik pazarlama ve iletişim planlama adımlarını referans alarak iletişim planı oluşturma

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma - sektörel araştırmalar İletişim kavramı ve halkla ilişkiler Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma - sektörel araştırmalar Reklam ve ilgili kavramlar Anlatım Soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma - sektörel araştırmalar Bütünleşik pazarlama iletişimi Anlatım Soru-cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma sektörel araştırmalar Bütünleşik Kurumsal iletişim Anlatım Soru-cevap yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma - sektörel araştırmalar Bütünleşik Pazarlama İletişimi Açısından Reklam Anlatım Soru-cevap yöntemi Tartışma
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma - sektörel araştırmalar Kişisel satış Anlatım Soru-cevap yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma - sektörel araştırmalar Satış tutundurma Anlatım Soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma - sektörel araştırmalar Pazarlama halkla ilişkileri Anlatım Soru-cevap yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma - sektörel araştırmalar Gerilla pazarlama Anlatım Soru-cevap yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma - sektörel araştırmalar Doğrudan Pazarlama Anlatım Soru-cevap yöntemi
12 Literatür Taraması - sektörel araştırmalar Bütünleşik pazarlama örnekleri ve kısmi tekrar Anlatım Soru-cevap yöntemi Tartışma
13 Literatür Taraması - sektörel araştırmalar Bütünleşik Pazarlama örnekleri ve kısmi tekrar Anlatım Soru-cevap yöntemi Tartışma
14 Sektörel araştırmalar İnternette, Sosyal medyada reklam uygulaması Uygulama Tartışma
15 Sektörel araştırmalar Sınav öncesi tekrar. İnternette, Sosyal medyada reklam uygulaması Uygulama Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Tosun, N.B.(ed.), Reklam Yönetimi (2018). İstanbul: Beta Yayıncılık
Kotler P., Armstrong, g. , (Çev. Ercan Gegez), Pazarlama İlkeleri (2018)BETA BASIM YAYIM.
Peltekoğlu, F., Halkla İlişkiler Nedir? 5.Baskı (2017)BETA BASIM YAYIM
Groom, S. A., ve Frei, F. (2008). Integrated marketing communication. Communication research trends, 2(4): 3-43.
Broderick, A., ve Pickton, D. (2005). Integrated marketing communications. Pearson Education UK.
Yeshin, T. (2012). Integrated marketing communications. Routledge.
Theaker, A., Halkla İlişkilerin Elkitabı. MediaCat yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını tanımlar
2
2
İletişimin temel özelliklerini maddeler halinde listeler
4
3
İletişimin temel özelliklerini yorumlar ve mevcut bir iletişim probleminde uzlaşmayı sağlamak için yaratıcı çözüm üretir.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanındaki temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
4
2
Sosyal ve fen bilimleriyle ilişkili bilgileri değerlendirerek meslek hayatında proje üretir.
4
3
Halkla ilişkiler ve reklam alanlarına ilişkin temel kavramları detaylı bir şekilde anlatır.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları güncel tartışmalar ışığında analiz eder ve değerlendirir.
2
2
Birey olarak sahip olduğu liderlik, iletişim becerisi, sunum becerisi vb. güçlü yönlerini meslek hayatındaki etkinliklerinde kullanır.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki yenilikleri ve alanla ilgili önemli yazılı, sözlü iletişim araçlarını izler
4
2
Çalıştığı veya sahibi olduğu kurumu tanıtma amacıyla basın bültenleri yazar
4
3
Halkla ilişkiler ve reklam kampanyası dahilinde iletişim programları yaratır
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanı ve iletişim alanı özelinde halkla ilişkiler ve reklamcılık ile ilgili yayımlanmış yerli ve yabancı veri kaynaklarını makale ve proje gibi kendi çalışmalarında kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geçmiş iletişim programlarının, halkla ilişkiler ve reklam uygulamalarının planlama süreçlerini değerlendirir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tekniklerini doğru yer, ortam ve zamanda kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki çalışmalarında etik değerlerin bilincinde olarak iletişim programları planlar.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 4 56
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 14 4 56
Ödev 1 20 20
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 47 0 203
Genel Toplam 203
Toplam İş Yükü / 25.5 8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0