TR EN

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT438 BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ 8 4 3 8

KAYNAKLAR

Tosun, N.B.(ed.), Reklam Yönetimi (2018). İstanbul: Beta Yayıncılık
Kotler P., Armstrong, g. , (Çev. Ercan Gegez), Pazarlama İlkeleri (2018)BETA BASIM YAYIM.
Peltekoğlu, F., Halkla İlişkiler Nedir? 5.Baskı (2017)BETA BASIM YAYIM
Groom, S. A., ve Frei, F. (2008). Integrated marketing communication. Communication research trends, 2(4): 3-43.
Broderick, A., ve Pickton, D. (2005). Integrated marketing communications. Pearson Education UK.
Yeshin, T. (2012). Integrated marketing communications. Routledge.
Theaker, A., Halkla İlişkilerin Elkitabı. MediaCat yayınları