TR EN

MANTIKSAL DEVRE TASARIMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EEM209 MANTIKSAL DEVRE TASARIMI 4 4 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. HAMDİ ALPER ÖZYİĞİT
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Prof.Dr. BAYRAM ÜNAL
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilere mantık tasarımının temellerini, sentezini ve doğrulama yapmasını donanım tanımlama dilleri kullanılarak öğretmektir. Ders gerçek teknoloji ile güçlü bağlantıları bulunan temel bilgisayar tasarım kavramlarının sürekli evrim geçiren uygulamaları üzerinde yoğunlaşmayı öğretmektir.
İçerik: Sayısal Sistemlere Genel Bakış / Sayı Sistemleri ve Dönüşüm / Boole Cebri / Boole Fonksiyonlarını Cebirsel Basitleştirme / Boole Cebri Uygulamaları, Lojik Kapılar / Karnaugh Haritaları / Quin-McCluskey İndirgeme Yöntemi / Çok seviyeli Lojik Kapı Devreleri, NAND ve NOR kapıları / Çok Çıkışlı Lojik Devreler / Çoğullayıcılar / Kod çözücüler / Kodlayıcılar / Salt Okunur Bellekler (ROM), Programlanabilir Lojik kapı Dizileri (PAL) / Kombinezonsal Lojik Devre Tasarımı / Ardışık Lojik Devrelere Genel bakış / Tutucular ve Flip-Flop Devreleri / Yazmaçlar ve Sayıcılar / Ardışık Lojik Devrelerin Analizi / Durum Diyagramları ve Tablolarının Türetilmesi / Durum Diyagramları ve Tablolarının İndirgenmesi / Ardışık Lojik Devrelerin Tasarımı / Veri Akış Yöntemi ile Lojik Devre Tasarımı.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bu dersi alan öğrenciler; 1.Sayısal sistemlerde kullanılan sayı sistemlerini, kodları ve dönüşümü tanımlar. 2.Boole Cebri, Boole fonksiyonlarını ve cebirsel basitleştirmeyi açıklayabilir. 3.Boole cebri uygulamaları, lojik kapıları tanımlar. 4.Karnaugh haritaları ve Quin-McCluskey indirgeme yöntemlerini tanımlar. 5.Çok seviyeli lojik kapı devreleri, çok çıkışlı lojik devreleri tanımlayabilir. 6.Çoğullayıcılar, kod çözücüler ve kodlayıcıları öğrenir. 7.Kombinezonsal lojik devre tasarımını gerçekleştirebilir. 8.Programlanabilir kombinezonsal ve ardışık lojik devreleri tanımlayabilir. 9.Ardışık lojik devre analizini ve tasarımını gerçekleştirebilir. 10.Elektronik tasarım otomasyon yazılımı kullanarak sayısal lojik devrelerin tasarımı, analizi ve simülasyonunu tanımlayabilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Sayısal Sistemlere Genel Bakış, Sayı Sistemleri ve Dönüşüm -
2 - Boole Cebri, Boole Fonksiyonlarını Cebirsel Basitleştirme -
3 - Boole Cebri Uygulamaları, Lojik Kapılar, Karnaugh Haritaları -
4 - Karnaugh Haritaları, Quin-McCluskey İndirgeme Yöntemi -
5 - Kombinezonsal Lojik Toplayıcı ve Çıkarıcı Devreler -
6 - Çoğullayıcılar, Kod Çözücüler, Kodlayıcılar -
7 - Salt Okunur Bellekler (ROM), Programlanabilir Lojik kapı Dizileri (PAL) -
8 - ARA SINAV -
9 - Ardışık Devrelere Genel Bir Bakış,Tutucular ve Flip-Flop Devreleri -
10 - Ardışık Lojik Devrelerin Analizi -
11 - Ardışık Lojik Devrelerin Analizi, Durum Diyagramları ve Tablolarının Türetilmesi, Durum Diyagramları ve Tablolarının İndirgenmesi -
12 - Ardışık Lojik Devrelerin Tasarımı -
13 - Yazmaçlar ve Sayıcılar -
14 - Veri Akış Yöntemi İle Lojik Devre Tasarımı -
15 - Tasarım uygulamaları -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Digital Design, 5/E, M. Morris Mano and Michael D. Ciletti, Prentice Hall, 2012. 3) Digital Design: Principles and Practices Package, 4/E, John F. Wakerly, Prentice Hall, 2006 (1) M. Yağımlı, F. Akar. (2012) "Dijital Elektronik", Beta Basım, (2)-A. Dervişoğlu. (2002), "Lojik Devreler Ders Notları", İTÜ Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Matematik ve fen bilgisini Mekatronik Mühendisliği problemlerine uyarlar
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mekatronik Mühendisliği problemlerinin çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilir
5
2
Deney planlayıp, düzenek kurar, modern cihazları kullanarak veri toplar ve analiz yapar.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel Mekatronik problemlerini tanımlayabilir, bilimselleştirebilir ve çözebilir.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar yazılımı gibi modern araçları kullanır
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Disiplinler arası takım içerisinde çalışmaya ve takım liderliğine yatkındır
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bir sistemi bileşenleri ile beraber tasarlarken teknik ve ekonomik beklentileri karşılayan çözümler üretebilir
5
2
Mekatronik Mühendisliğine küresel bir bakış açısı ile yaklaşabilir
5
3
Alanında kendini güncel tutma farkındalığı içerisinde olur
5
4
Mekatronik Mühendisliği ile ilgili akademik ve endüstriyel gelişmeleri takip edebilir
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, disiplinler arası ve çok disiplinli ortamlarda çalışır
4
2
Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki ve genel etik değerlere sahip olur ve bunlara duyarlı davranır
4
2
Mekatronik Mühendisliğinde sağlık ve güvenlik hususlarına duyarlıdır
5
3
Profesyonel faaliyetlerde sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlere duyarlı davranır
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 7 2 14
Okuma 0 0 0
Ödev 1 6 6
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 34 34
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 24 24
Kısa Sınav 2 1 2
Kısa Sınav Hazırlığı 1 2 2
TOPLAM 29 0 126
Genel Toplam 126
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0