TR EN

İLETİŞİM BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT105 İLETİŞİM BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK 1 4 3 7

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür okuması, ödev İstatistiğe Giriş: İstatistiğin tanımı ve temel kavramlar, istatistiğin konusu, istatistiğin amacı Anlatım, Soru çözümü
2 Literatür okuması, ödev Verilerin toplanması ve derlenmesi: Verilerin özetlenmesi verilerin grafik yöntemlerle özetlenmesi Anlatım, Soru çözümü
3 Literatür okuması, ödev Kitle ve örneklem Anlatım, Soru çözümü
4 Literatür okuması, ödev İstatistiksel verilerin sunulması ve özetleme yolları Anlatım, Soru çözümü
5 Literatür okuması, ödev Frekans dağılımı ve tabloları Anlatım, Soru çözümü
6 Literatür okuması, ödev Veri görüntüleme yöntemleri Anlatım, Soru çözümü
7 Literatür okuması, ödev Merkezi eğilim ölçüleri Anlatım, Soru çözümü
8 - ARA SINAV -
9 Literatür okuması, ödev Örnekleme dağılımları Anlatım, Soru çözümü
10 Literatür okuması, ödev Standart sapma ve özellikleri Anlatım, Soru çözümü, Uygulama
11 Literatür okuması, ödev Bağımsız olaylar Anlatım, Soru çözümü, Uygulama
12 Literatür okuması, ödev Olasılık aksiyonları Anlatım, Soru çözümü, Uygulama
13 Literatür okuması, ödev Koşullu olasılık Anlatım, Soru çözümü, Uygulama
14 Literatür okuması, ödev Rastgele değişkenler (kesikli, sürekli) Anlatım, Soru çözümü, Uygulama
15 Literatür okuması, ödev Rastgele değişkenler (kesikli, sürekli) Anlatım, Soru çözümü, Uygulama
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -