TR EN

İLETİŞİM BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT105 İLETİŞİM BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK 1 4 3 7

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İstatistiğin temel kavramlarını tanımlama {Knowledge / Bloom's 1}
Regresyon analizinde bağımlı ve bağımsız değişkeni tanımlama {Knowledge / Bloom's 1}
Normal, simetrik ve asimetrik dağılımları tanımlama {Knowledge / Bloom's 1}
Tek popülasyona ilişkin hipotez testlerini uygulama {Apply / Bloom's 1}
Araştırmaya konu olan hipotezleri oluşturma {Evaluate / Bloom's 1}
Popülasyon oranı için hipotez testini uygulama {Apply / Bloom's 1}
Parametreler için güven aralıklarını hesaplama {Evaluate / Bloom's 1}