TR EN

ANAYASA HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP103 ANAYASA HUKUKU 1 3 3 6

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kaynak taraması Anayasa Hukuku ve Anayasa Kavramı Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap
2 Kaynak taraması Anayasaya Uygunluk Denetiminin Yolları, Anayasa Türleri Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap
3 Kaynak taraması Kurucu İktidar: Asli Kurucu İktidar, Tali Kurucu İktidar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
4 Kaynak taraması Monarşi ve Cumhuriyet Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
5 Kaynak taraması Tek Devlet ve Bileşik Devlet, Konfederasyon, Federasyon ve Üniter Devlet Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
6 Kaynak taraması Hükümet Sistemleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
7 Kaynak taraması Demokrasi Kavramı, Demokrasi Teorileri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak taraması Egemenliğin Kullanılması Bakımından Demokrasi Tipleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
10 Kaynak taraması Seçimler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
11 Kaynak taraması Temel Hak ve Hürriyetler, Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
12 Kaynak taraması Yasama Organı Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
13 Kaynak taraması Yürütme Organı Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
14 Kaynak taraması Osmanlı Anayasal Gelişmeleri, Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
15 Kaynak taraması 1982 Anayasasında Yapılan Değişiklikler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -