TR EN

ANAYASA HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP103 ANAYASA HUKUKU 1 3 3 6

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Anayasa hukukunun temel kavramları, anayasa türleri, devlet şekilleri, hükümet sistemleri ve demokrasi gibi kavramları, Osmanlı anayasal gelişmeleri,Cumhuriyet dönemi anayasal gelişmeleri ve 1982 Anayasasında yapılan değişiklikler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Anayasa Hukuku ve Anayasa Kavramı, Anayasaya Uygunluk Denetiminin Yolları, Anayasa Türleri, Kurucu İktidar, Monarşi ve Cumhuriyet, Tek Devlet ve Birleşik Devlet, Konfederasyon Federasyon ve Üniter Devlet, Demokrasi Kavramı, Demokrasi Teorileri, Egemenliğin Kullanılması Bakımından Demokrasi Tipleri, Seçimler, Temel Hak ve Hürriyetler, Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması, Osmanlı Anayasal Gelişmeleri, Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri ve 1982 Anayasasında Yapılan Değişiklikler konularını içerir.