TR EN

ANAYASA HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP103 ANAYASA HUKUKU 1 3 3 6
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Bu dersin sonunda öğrenci aktarılan bilgiler doğrultusunda anayasa hukukunun sistematiğini ve temel kavramları tanıyabilme yeterliliği kazanır.
Öğrenciler asli kurucu iktidar ve tali kurucu iktidar kavramlarını karşılaştırarak anayasa yapım süreçleri hakkında bilgilenir.
Devlet şekillerinden monarşi ve cumhuriyeti karşılaştırabilir ve bu sistemlerin demokrasi ile ilişkisine eleştirel bir bakış açısı ile yaklaşabilir.
Fedarilizm başta olmak üzere bileşik devlet sistemleri ile üniter devlet arasındaki farklılıkları ele alabilir.
Temel hak ve özgürlüklerin sistematik yapısı ve Türk Anayasasının koruduğu temel hak ve özgürlükleri öğrenip bu hakların hangi şartlarda sınırlandırılabileceğini açıklayabilir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerini ele alabilir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin temel organları olan yasama, yürütme ve yargının kuruluş ve işleyişi, seçim sistemi, yasama dokunulmazlığı ve sorumsuzluğu, cumhurbaşkanının seçimi gibi önemli konuları güncel gelişmeler eşliğinde analiz edebilir.