TR EN

ANAYASA HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP103 ANAYASA HUKUKU 1 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Anayasa hukukunun temel kavramlarını, anayasaya uygunluk denetiminin yollarını ve anayasa tiplerini tanımlar.
Osmanlı anayasal gelişmeleri ve Cumhuriyet dönemi Anayasal gelişmelerini bilir.
Devlet şekillerini açıklar.
Demokrasi teorilerini ve demokrasi tiplerini karşılaştırarak yorumlar.
Türkiye Cumhuriyeti’nin temel organları olan yasama, yürütme ve yargının kuruluş ve işleyişi, seçim sistemi konularını bilir.