TR EN

ANAYASA HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP103 ANAYASA HUKUKU 1 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. AHENK ÇİÇEK GÜVENÇ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. AHENK ÇİÇEK GÜVENÇ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Anayasa hukukunun temel kavramları, anayasa türleri, devlet şekilleri, hükümet sistemleri ve demokrasi gibi kavramları, Osmanlı anayasal gelişmeleri,Cumhuriyet dönemi anayasal gelişmeleri ve 1982 Anayasasında yapılan değişiklikler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Anayasa Hukuku ve Anayasa Kavramı, Anayasaya Uygunluk Denetiminin Yolları, Anayasa Türleri, Kurucu İktidar, Monarşi ve Cumhuriyet, Tek Devlet ve Birleşik Devlet, Konfederasyon Federasyon ve Üniter Devlet, Demokrasi Kavramı, Demokrasi Teorileri, Egemenliğin Kullanılması Bakımından Demokrasi Tipleri, Seçimler, Temel Hak ve Hürriyetler, Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması, Osmanlı Anayasal Gelişmeleri, Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri ve 1982 Anayasasında Yapılan Değişiklikler konularını içerir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Anayasa hukukunun temel kavramlarını, anayasaya uygunluk denetiminin yollarını ve anayasa tiplerini tanımlar.
Osmanlı anayasal gelişmeleri ve Cumhuriyet dönemi Anayasal gelişmelerini bilir.
Devlet şekillerini açıklar.
Demokrasi teorilerini ve demokrasi tiplerini karşılaştırarak yorumlar.
Türkiye Cumhuriyeti’nin temel organları olan yasama, yürütme ve yargının kuruluş ve işleyişi, seçim sistemi konularını bilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kaynak taraması Anayasa Hukuku ve Anayasa Kavramı Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap
2 Kaynak taraması Anayasaya Uygunluk Denetiminin Yolları, Anayasa Türleri Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap
3 Kaynak taraması Kurucu İktidar: Asli Kurucu İktidar, Tali Kurucu İktidar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
4 Kaynak taraması Monarşi ve Cumhuriyet Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
5 Kaynak taraması Tek Devlet ve Bileşik Devlet, Konfederasyon, Federasyon ve Üniter Devlet Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
6 Kaynak taraması Hükümet Sistemleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
7 Kaynak taraması Demokrasi Kavramı, Demokrasi Teorileri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak taraması Egemenliğin Kullanılması Bakımından Demokrasi Tipleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
10 Kaynak taraması Seçimler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
11 Kaynak taraması Temel Hak ve Hürriyetler, Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
12 Kaynak taraması Yasama Organı Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
13 Kaynak taraması Yürütme Organı Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
14 Kaynak taraması Osmanlı Anayasal Gelişmeleri, Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
15 Kaynak taraması 1982 Anayasasında Yapılan Değişiklikler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Gözler, K.(2017).Anayasa Hukukuna Giriş. Ankara: Ekin Basım Dağıtım

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesi gerektiğinin bilincine varır.
4
2
Adli hizmetler alanında çalışmasına yetecek temel bilgilere sahip olur.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralayabilir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukuki problemler üzerinde analitik düşünme yeteneği kazanır.
3
2
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olur.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel hukuki kavramları asgari düzeyde kullanabilir, karşılaştırabilir ve değerlendirilebilir.
5
2
İleri seviyede klavye kullanabilir ve mahkemelerde adli yazışma sürecini takip edebilir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisini kazanır.
4
2
Edindiği bilgiler doğrultusunda bir dava dilekçesinin usulüne uygun yazılıp yazılmadığını belirleyebilir.
0
3
Staj döneminde ve çalışma hayatında icra memurunun görev alanına giren işlemleri yapabilir, haciz işlemlerini tek başına gerçekleştirebilecek sorumluluğu alabilir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneği geliştirir.
0
2
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki becerilerin yanında, gerek bireysel olarak ve gerekse topluluk önünde kendini ifade edebilir.
0
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana ilişkin yürürlükteki temel mevzuat bilgisine sahip olur.
5
2
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda dava açma ve davayı takip etme yeterliliği kazanır.
1
3
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda icra ve iflas sürecini takip edebilir.
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 7 98
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 3 3 9
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 33 0 151
Genel Toplam 151
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0