TR EN

İCRA İFLAS HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP219 İCRA İFLAS HUKUKU 3 3 3 5

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kaynaklar ve İnternet Araştırması İcra Hukuku Hakkında Genel Bilgiler, Cebri İcra Hukukunda Menfaat Dengesi, Cebri İcra Hukukunda Temel Hakların Gözetilmesi Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
2 Kaynaklar ve İnternet Araştırması Cebri İcra Hukukuna Hâkim Olan İlkeler, İcra Teşkilatı Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
3 Kaynaklar ve İnternet Araştırması Şikâyet, İcra Harç ve Giderleri Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
4 Kaynaklar ve İnternet Araştırması Tebligat, Süreler, Tatil ve Talik Halleri -İcra Takibinin Tarafları ve Takip Yolunun Değiştirilmesi, Genel Haciz Yoluyla Takip - Genel Haciz Yoluyla Takibin Konusu Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
5 Kaynaklar ve İnternet Araştırması Genel Haciz Yoluyla Takip Talebi, Genel Haciz Yoluyla Takipte Ödeme Emri ve Ödeme Emrine İtiraz Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
6 Kaynaklar ve İnternet Araştırması İtirazın İptali Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
7 Kaynaklar ve İnternet Araştırması İtirazın Kaldırılması, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Kaynaklar ve İnternet Araştırması Takibin İptali ve Taliki, Mal Beyanı Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
10 Kaynaklar ve İnternet Araştırması Haciz Hakkında Genel Bilgiler, Haczin Konusu Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
11 Kaynaklar ve İnternet Araştırması Hacze İştirak, Hacizde İstihkak Prosedürü Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
12 Kaynaklar ve İnternet Araştırması Borcun Taksitle Ödenmesi, Satış(Paraya Çevirme) Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
13 Kaynaklar ve İnternet Araştırması İhalenin Feshi, Paraların Paylaştırılması, Borç Ödemeden Aciz Vesikası Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
14 Kaynaklar ve İnternet Araştırması İflas Hukuku ile ilgili Temel Kavramlar ve Kurumlar Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
15 Kaynaklar ve İnternet Araştırması İflas Hukukuna İlişkin Takip Yolları Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -