TR EN

İCRA İFLAS HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP219 İCRA İFLAS HUKUKU 3 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Alacaklının icra takibini nasıl başlatması gerektiğini bilir.
İcra teşkilatını ve icra dairelerinin yapısını açıklar.
İcra takibine karşı borçlunun sahip olduğu savunma mekanizmalarını bilir.
Haciz, paraya çevirme, aciz belgesi gibi icra hukukunun temel kavramlarını tanımlar.
İflas hukuku ile ilgili temel kavramları ve kurumları bilir.