TR EN

HALKLA İLİŞKİLERDE PLANLAMA VE YÖNETİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT335 HALKLA İLİŞKİLERDE PLANLAMA VE YÖNETİM 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Halkla ilişkiler kampanyalarındaki planlama adımlarını listeler
Halkla ilişkilerle ilgili temel bilgiler ve uygulama alanları ile ilgili sunum yapar
Halkla ilişkiler ve yönetim planlamalarını halkla ilişkiler planlama kriterlerine göre geliştirir
Halkla ilişkiler uygulamalarında, hedeflenen iletişim amaçlarına yönelik uygun yöntem ve araçları seçer
Planlama ve yönetim adımlarını izleyerek halkla ilişkiler kampanyası planlayıp uygular
Bir vaka çalışması üzerinden halkla ilişkiler yönetim süreçlerini analiz eder
Kurum genel hedef ve planlarıyla halkla ilişkiler stratejisini uyumlu bir şekilde birleştirir