TR EN

YENİ MEDYA EKONOMİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YEM315 YENİ MEDYA EKONOMİSİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Geleneksel medya ve yeni medyayı ekonomik açıdan karşılaştırır.
Ekonomiye dair temel kavramları tanımlar.
Medya kuruluşlarını, medyanın ürettiği içeriği sermaye/sahiplik yapısına göre değerlendirir.
Medya sektöründeki istihdam durumunu, çalışma koşullarını, ekonomik yapıyı bilir.