TR EN

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS214 TOPLUMSAL TABAKALAŞMA 4 3 3 6

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, öğrencilerin tabakalaşmaya dair sosyolojik bakış açısını kuramlarla destekleyerek tabakalaşma ve hareketlilik konusuna girişlerini sağlamak; ilerideki sosyoloji alanda yapacakları çalışmalar için kuramsal bir temel hazırlamaktır.
İçerik: Dersin içeriğini; sosyolojinin klasik ve çağdaş tabakalaşma ve eşitsizlik kuramları, toplumsal sınıflar, toplumsal hareketlilik, toplumsal cinsiyet, ırk ve etnisite, küreselleşme ve eşitsizlik ve yoksunluk konuları oluşturmaktadır.