TR EN

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS214 TOPLUMSAL TABAKALAŞMA 4 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Toplumsal tabakalaşmaya dair klasik ve çağdaş sosyoloji kuramlarını bilir.
Toplumsal tabakalaşmayı kendine özgü teoriler üzerinden tanımlar.
Toplumsal tabakalaşmayı kuramlarla kuramla ilişkilendirir.
Toplumsal meseleleri tabakalaşma kuramlarıyla ilişkilendirir.