TR EN

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS214 TOPLUMSAL TABAKALAŞMA 4 3 3 6

KAYNAKLAR

Perouse, J. F. (2011). İstanbul’la yüzleşme denemeleri: çeperler, hareketlilik ve kentsel bellek. 3. Baskı, İstanbul: Babil.
Bora, T. (2011). Taşraya bakmak. İstanbul: İletişim
Ünal, A.Z. (2014). Toplumda tabakalaşma ve hareketlilik. İstanbul: Birleşik Yayıncılık