TR EN

TÜRK İDARE TARİHİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY424 TÜRK İDARE TARİHİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste İslam öncesi dönemden başlayarak İslam medeniyeti, Anadolu’daki uygarlıkların etkileri ve batılılaşma süreci içinde Türk idare tarihindeki gelişme ve değişim öğeleri ile Türk devlet örgütlenmesinin tarih içindeki dönüşümünü analitik olarak incelemek amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği İslamiyet öncesi Türk devletleri, Türk devlet teşkilatlanmasında İslamiyetin etkisi, Türk devlet teşkilatlanmasında Bizans ve İran etkisi, Türk devlet teşkilatlanmasında Abbasi ve Emevi etkisi, Asya Tipi Üretim Tarzı, Selçuklu ve Osmanlı yönetim yapısı, Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Osmanlı idari mirası ve Türk-İslam Devlet geleneği yansımaları, Türkiye devlet teşkilatlanması ve yönetim yapısı konularından oluşmaktadır.