TR EN

TÜRK İDARE TARİHİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY424 TÜRK İDARE TARİHİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Türk idari yapısının kültürel ve politik mirasını açıklar.
Eski Türk devlet teşkilatlanmasını betimler.
Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye yönetim yapısını karşılaştırır.
Türk-İslam Devletlerindeki yönetim yapısının temel dayanaklarını, Türkiye devlet yapısı ve teşkilatlanmasıyla ilişkilendirir.
Türk kamu yönetimindeki güncel gelişmeleri tarihsel bağlam içinde ilişkilendirir.