TR EN

TÜRK İDARE TARİHİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY424 TÜRK İDARE TARİHİ 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Ortaylı, İ. Vd. (2008). Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Cedit Neşriyat, İstanbul
Lewis B. (2015). Modern Türkiye’nin Doğuşu, (çev. Turna B.), Arkadaş Yayıncılık, Ankara
Eroğlu F. (2018). Türk Yönetim Tarihi ve Düşüncesi, Beta, İstanbul
Divitçioğlu, S. (2015). Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu (Alfa: İstanbul).
Lewis B. (2002). Emergence of Modern Turkey, 3rd Edition, UK: Oxford University Press