TR EN

LİDERLİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ULT456 LİDERLİK 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı liderlik davranışının önemini anlama, durum ve koşulları analiz ederek çeşitli teori ve yaklaşımlar yardımıyla doğru liderlik davranışını belirleyebilme, uygulayabilme, güç ve etkileme taktiklerini kullanabilme yetisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği Liderliğin önemi, Yöneticilik İşinin Doğası, Etkili Liderlerlik Davranışı, Değişim ve İnovasyona Liderlik Etmek, Katılımcı Liderlik ve Güçlendirme, Liderlik Özellikleri ve Becerileri, Güç ve Etkileme Taktikleridir.