TR EN

LİDERLİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ULT456 LİDERLİK 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu ders ile İşletmelerde liderlik davranışının önemini, çeşitli teori ve yaklaşımlar yardımıyla liderlik davranışını analiz etmesi öğrencilere verilecektir.
İçerik: Dersin içeriği Liderlik kavramı, Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki Farklar, Etkin Liderlerin Özellikleri, Davranışsal Liderlik Yaklaşımları, Durumsal Liderlik Yaklaşımları ve Çağdaş Liderlik Yaklaşımlar konularını kapsamaktadır.