TR EN

LİDERLİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ULT456 LİDERLİK 5 3 3 5

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma Liderlik kavramı Anlatım, soru-cevap yöntemi
2 Kitap okuma Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki Farklar Anlatım, soru-cevap yöntemi
3 Kitap okuma Etkin Liderlerin Özellikleri Anlatım, soru-cevap yöntemi
4 Kitap okuma Davranışsal Liderlik Yaklaşımları(Ohio State, Michigan, Blake ve Mouton’un Yönetim Matrisi) Anlatım, soru-cevap yöntemi
5 Kitap okuma Davranışsal Liderlik Yaklaşımları(Kurt Lewin, Sistem 4 Yaklaşımı, McGregor’un X-Y Teorisi) Anlatım, soru-cevap yöntemi
6 Kitap okuma Durumsal Liderlik Yaklaşımları(Fiedler, Amaç-Yol Teorisi) Anlatım, soru-cevap yöntemi
7 Kitap okuma Durumsal Liderlik Yaklaşımları(Vroom-Yetton) Anlatım, soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Durumsal Liderlik Yaklaşımları(Hersey-Blanchard) Anlatım, soru-cevap yöntemi
10 Kitap okuma Çağdaş Liderlik Yaklaşımları(Değişimci liderlik, Dönüşümcü liderlik) Anlatım, soru-cevap yöntemi
11 Kitap okuma Çağdaş Liderlik Yaklaşımları(Karizmatik liderlik, Kültürel liderlik) Anlatım, soru-cevap yöntemi
12 Kitap okuma Çağdaş Liderlik Yaklaşımları(Şeffaf liderlik, Etik liderlik) Anlatım, soru-cevap yöntemi
13 Kitap okuma Çağdaş Liderlik Yaklaşımları(Kendi kendine liderlik, Lider-üye değişimi) Anlatım, soru-cevap yöntemi
14 Kitap okuma Makale incelemesi Anlatım, soru-cevap yöntemi
15 Kitap okuma Genel tekrar Anlatım, soru-cevap yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -