TR EN

LİDERLİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ULT456 LİDERLİK 5 3 3 5

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma Liderliğin Tanımı ve Önemi, Lider Etkililiğinin Göstergeleri, Liderlik Kuramları Anlatım, soru-cevap yöntemi
2 Kitap okuma Yöneticilerin Faaliyet Örüntüleri; Yöneticiler İçin Karar Verme ve Planlama, Yönetici Rolleri, Talepler, Kısıtlar ve Tercihler, Yöneticiler İçin Öneriler Anlatım, soru-cevap yöntemi
3 Kitap okuma Etkili Liderlik Davranışı; Liderlik Davranışını Tanımlama Yolları, Başlıca Liderlik Davranışı Rolleri, Liderlik Davranışının Etkilerini İnceleme Yöntemleri, Görev ve İlişki Odaklı Davranışların Etkisi, Çalışma Faaliyetlerinin Planlanması;Rolleri ve Hedefleri Açıklığa Kavuşturma, İşelemlerin ve Performansın Takibi. Anlatım, soru-cevap yöntemi
4 Kitap okuma Etkili Liderlik Davranışı; DEstekleyici Liderlik, Astların Becerilerini Geliştirmek, Övgü ve Takdir Sağlamak Anlatım, soru-cevap yöntemi
5 Kitap okuma Değişim ve İnovasyona Liderlik Etmek; Takım ve Örgütlerdeki Değişim Türleri, Değişim Süreçleri, Değişimi Ret veya Kabul Nedenleri, Değişimi Hayata Geçirme Anlatım, soru-cevap yöntemi
6 Kitap okuma Değişim ve İnovasyona Liderlik Etmek; Değişimi Gerçekleştirmede Temel İlkeler, Vizyon Değişimi Nasıl Etkiler? Birlikte Öğrenme ve İnovasyon, Öğrenme ve İnovasyonu Geliştirmeye Yönelik Öneriler, Anlatım, soru-cevap yöntemi
7 Kitap okuma Katılımcı Liderlik ve Güçlendirme; Katılımcı Liderliğin Doğası, Katılımcı Liderliğin Potansiyel Faydaları, Normatif Karar Modeli, Katılımcı Liderlik Etkileri Anlatım, soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Katılımcı Liderlik ve Güçlendirme; Yetkilendirme, Yetkilendirmenin Potansiyel Faydaları, Yetkilendirme Yokluğunun Nedenleri, Yetkilendirme İlkeleri, Algılanan Güçlendirme, Güçlendirme Programları Anlatım, soru-cevap yöntemi
10 Kitap okuma Liderlik Özellikleri ve Becerileri; Liderlik Açısından Bireysel Özellikler, Yol Kazasına Maruz Kalan Yöneticilere İlişkin Bulgular, Kişilik Özellikleri ve Etkili Liderlik, Beceriler ve Etkili Liderlik, Anlatım, soru-cevap yöntemi
11 Kitap okuma Liderlik Özellikleri ve Becerileri; Yönetsel Yeterlilikler, Becerilerin Önemli Olduğu Durumlar, Yöneticiler İçin Öneriler. Anlatım, soru-cevap yöntemi
12 Kitap okuma Güç ve Etkileme Taktikleri; Güç ve Etkileme Kavramları, Güç Kaynakları; Yasal Güç, Yasal Gücün Kullanımına Yönelik İlkeler, Ödül Gücü, Ödül Gücününü Kullanımına İlişkin İlkeler, Zorlayıcı Güç, Zorlayıcı Gücün Kullanımına İlişkin İlkeler. Anlatım, soru-cevap yöntemi
13 Kitap okuma Güç ve Etkileme Taktikleri; Güç Kaynakları; Beğenilmeye Dayalı Güç, Beğenilmeye Dayalı Gücün Kullanımına İlişkin İlkeler, Uzmanlık Güç, Uzmanlık Gücünün Kullanımına İlişkin İlkeler, Bilgi Gücü, Ekolojik Güç, Konum ve Kişisel Güç. Anlatım, soru-cevap yöntemi
14 Kitap okuma Güç Nasıl Kazanılır veya Kaybedilir? Proaktif Etkileme Taktikleri, Özel Taktikleri Kullanma İlkeleri Anlatım, soru-cevap yöntemi
15 Kitap okuma Genel tekrar Anlatım, soru-cevap yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -