TR EN

LİDERLİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ULT456 LİDERLİK 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Liderlik Teorilerini açıklar.
Güç ve Etkileme Taktiklerinin önemini anlar.
Doğru liderlik davranışını anlar ve duruma uygun olarak uygular.
Durum, süreç ve koşulları liderlik çerçevesinde analiz eder.
Durum, süreç ve koşulları liderlik çerçevesinde çözüm seçeneklerini değerlendirir.
Liderlik konusu kapsamında örgütteki süreçleri yeniden yaratır.