TR EN

ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS383 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ I 5 3 3 7

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, öğrencilerin sosyolojik bakış açısını kuramlarla destekleyerek sosyoloji kuramlarına girişlerini sağlamak; ilerideki sosyoloji alanda yapacakları çalışmalar için kuramsal bir temel hazırlamaktır.
İçerik: Dersin içeriğini; sosyolojinin klasik kökenleri, Yapısalcılık-İşlevselcilik, Eleştirel Teori, Sembolik Etkileşimcilik, önemli ekoller, etnometodoloji, Alışveriş ve Ağ kuramları, , Çağdaş Feminist Kuram ve öne çıkan sosyologlar hakkında ders anlatımı ve sunumlar oluşturmaktadır.