TR EN

ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS383 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ I 5 3 3 7

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Çağdaş Sosyoloji kuramlarını bilir.
Sosyolojik kavramları kuramsal biçimde tanımlar, kuramlarla ilgili örneklendirir.
Sosyolojik olguları kuramsal karşılaştırmalar üzerinden açıklar.
Sosyolojik kavramları kuramla ilişkilendirir.
Kuramsal yapılarla toplumsal gerçeklik arasında bağlantı kurar.