TR EN

ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS383 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ I 5 3 3 7

KAYNAKLAR

Ritzer, G. (2012). Sosyoloji kuramları. 1. Baskı, İstanbul: Deki.
Pateman, C. (1993).“Kardeşler Arası Toplumsal Sözleşme” Sivil toplum ve devlet. (der. John Keane, çev. Aksu Bora. İstanbul: Ayrıntı
Simmel. (2009) .Bireysellik ve kültür. s. 149-155. İstanbul: Metis
Benjamin. (2009).Tarih kavramı üzerine. S.37-50.İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
Adorno.(2003). Kültür endüstrisini yeniden düşünürken. İstanbul: Cogito
Park, Büyü. (2015). Zihniyet ve şehir hayatı. S.173. Ankara: Heretik Yayınları
Burgess. (2015). Şehrin büyümesi: araştırmaya giriş. S.89-107. Ankara: Heretik Yayınları