TR EN

İŞLETME YÖNETİMİ I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UIT101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3 3 3 4

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: İşletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramlar tanıtılarak, işletme bilimi ve işletmeciliğe yönelik geniş ve bütüncül bir bakış açısı edinilmesine ilişkin bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: İşletmeye Giriş, İş Yerinde Yönetimin Temelleri,Yönetimin Tarihsel Gelişimi, Liderlik, Planlama, Organizasyon, Yöneltme, Koordinasyon, Kontrol ve Yaratıcılık.