TR EN

İŞLETME YÖNETİMİ I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UIT101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3 3 3 4

KAYNAKLAR

Tutar, H. (2013) İşletme Yönetimi, (3. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık
Bektaş, Ç. (2018) İşletme Yönetimi, İstanbul: Beta Yayınevi
Koçel, T. (2015) İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Beta Yayınevi
Robbins, S. & Coulter, M. (2013) Yönetimin Esasları (Çev), Ankara: Nobel Yayıncılık
Stimpson, P. & Smith, A. (2015) Business Management, (2. Edition), Cambridge University Press
Budak, G., & Budak, G. (2004). İşletme yönetimi. Fakülteler Kitabevi Barış Yayınları.