TR EN

İŞLETME YÖNETİMİ I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UIT101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3 3 3 4

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Yönetim ve yönetimle ilgili temel kavramları tartışır. (Bloom'2 Evaluating)
Yönetimin tarihsel süreçlerini karşılaştırır ve sıralar. (Bloom'3 Analyzing)
Yönetimin işlevlerini değerlendirir.(Bloom'2 Evaluating)
Günümüz yöneticilerinin karşılaştığı çeşitli zorlukları değerlendirir ve çözümler sunar.(Bloom'2 Evaluating)
Resmi organizasyonları yönetme prensiplerini organize eder.(Bloom'3 Analyzing)
İşletme bilimiyle ilgili düşüncelerini sözlü, yazılı ve teknolojik iletişim araçlarıyla etkin bir şekilde sunar.(Bloom'4 Applying)