TR EN

İŞLETME YÖNETİMİ I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UIT101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3 3 3 4

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi KENAN ŞENTÜRK
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: İşletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramlar tanıtılarak, işletme bilimi ve işletmeciliğe yönelik geniş ve bütüncül bir bakış açısı edinilmesine ilişkin bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: İşletmeye Giriş, İş Yerinde Yönetimin Temelleri,Yönetimin Tarihsel Gelişimi, Liderlik, Planlama, Organizasyon, Yöneltme, Koordinasyon, Kontrol ve Yaratıcılık.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Yönetim ve yönetimle ilgili temel kavramları tartışır. (Bloom'2 Evaluating)
Yönetimin tarihsel süreçlerini karşılaştırır ve sıralar. (Bloom'3 Analyzing)
Yönetimin işlevlerini değerlendirir.(Bloom'2 Evaluating)
Günümüz yöneticilerinin karşılaştığı çeşitli zorlukları değerlendirir ve çözümler sunar.(Bloom'2 Evaluating)
Resmi organizasyonları yönetme prensiplerini organize eder.(Bloom'3 Analyzing)
İşletme bilimiyle ilgili düşüncelerini sözlü, yazılı ve teknolojik iletişim araçlarıyla etkin bir şekilde sunar.(Bloom'4 Applying)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür tarama,Grup araştırması,Web tabanlı araştırma,Bireysel araştırma, İşletmecilik ve Yönetimle İlgili Temel Kavramlar Anlatım,Tartışma,Bireysel Çalışma,Grup çalışması
2 Literatür tarama,Grup araştırması,Web tabanlı araştırma,Bireysel araştırma, 1- Klasik Yönetim Öncesi Dönem Anlatım,Tartışma,Bireysel Çalışma,Grup çalışması
3 Literatür tarama,Grup araştırması,Web tabanlı araştırma,Bireysel araştırma, 2- Klasik Yönetim Yaklaşımı Anlatım,Tartışma,Bireysel Çalışma,Grup çalışması
4 Literatür tarama,Grup araştırması,Web tabanlı araştırma,Bireysel araştırma, 3- Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımı Anlatım,Tartışma,Bireysel Çalışma,Grup çalışması,
5 Literatür tarama,Grup araştırması,Web tabanlı araştırma,Bireysel araştırma, 4- Modern Yönetim Yaklaşımı Anlatım,Tartışma Bireysel Çalışma,Grup çalışması.
6 Literatür tarama,Grup araştırması,Web tabanlı araştırma,Bireysel araştırma, 5- Post-Modern Yönetim Yaklaşımı Anlatım,Tartışma,Bireysel Çalışma,Grup çalışması.
7 Literatür tarama,Grup araştırması,Web tabanlı araştırma,Bireysel araştırma, 5- Post-Modern Yönetim Yaklaşımı Anlatım,Tartışma,Bireysel Çalışma,Grup çalışması.
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama,Grup araştırması,Web tabanlı araştırma,Bireysel araştırma, Yönetim Fonksiyonları(Genel) Anlatım,Tartışma,Bireysel Çalışma,Grup çalışması.
10 Literatür tarama,Grup araştırması,Web tabanlı araştırma,Bireysel araştırma, Yönetim Fonksiyonları 1- Planlama Fonksiyonu Anlatım,Tartışma,Bireysel Çalışma,Grup çalışması.
11 Literatür tarama,Grup araştırması,Web tabanlı araştırma,Bireysel araştırma, Yönetim Fonksiyonları 2- Organizasyon (Örgütleme) Fonksiyonu Anlatım,Tartışma,Bireysel Çalışma,Grup çalışması.
12 Literatür tarama,Grup araştırması,Web tabanlı araştırma,Bireysel araştırma, Yönetim Fonksiyonları 3- Yöneltme (Emir-Komuta) Fonksiyonu Anlatım,Tartışma,Bireysel Çalışma,Grup çalışması.
13 Literatür tarama,Grup araştırması,Web tabanlı araştırma,Bireysel araştırma, Yönetim Fonksiyonları 4- Koordinasyon (Eşgüdümleme) Fonksiyonu Anlatım,Tartışma,Bireysel Çalışma,Grup çalışması.
14 Literatür tarama,Grup araştırması,Web tabanlı araştırma,Bireysel araştırma, Yönetim Fonksiyonları 5- Kontrol Fonksiyonu Anlatım,Tartışma,Bireysel Çalışma,Grup çalışması,
15 Literatür tarama,Grup araştırması,Web tabanlı araştırma,Bireysel araştırma, Yönetim Fonksiyonları 6- Yaratıcılık Fonksiyonu Anlatım,Tartışma,Bireysel Çalışma,Grup çalışması.
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Tutar, H. (2013) İşletme Yönetimi, (3. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık
Bektaş, Ç. (2018) İşletme Yönetimi, İstanbul: Beta Yayınevi
Koçel, T. (2015) İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Beta Yayınevi
Robbins, S. & Coulter, M. (2013) Yönetimin Esasları (Çev), Ankara: Nobel Yayıncılık
Stimpson, P. & Smith, A. (2015) Business Management, (2. Edition), Cambridge University Press
Budak, G., & Budak, G. (2004). İşletme yönetimi. Fakülteler Kitabevi Barış Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Matematik ve fen bilgisini Mekatronik Mühendisliği problemlerine uyarlar
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mekatronik Mühendisliği problemlerinin çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilir
0
2
Deney planlayıp, düzenek kurar, modern cihazları kullanarak veri toplar ve analiz yapar.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel Mekatronik problemlerini tanımlayabilir, bilimselleştirebilir ve çözebilir.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar yazılımı gibi modern araçları kullanır
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Disiplinler arası takım içerisinde çalışmaya ve takım liderliğine yatkındır
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bir sistemi bileşenleri ile beraber tasarlarken teknik ve ekonomik beklentileri karşılayan çözümler üretebilir
0
2
Mekatronik Mühendisliğine küresel bir bakış açısı ile yaklaşabilir
0
3
Alanında kendini güncel tutma farkındalığı içerisinde olur
0
4
Mekatronik Mühendisliği ile ilgili akademik ve endüstriyel gelişmeleri takip edebilir
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, disiplinler arası ve çok disiplinli ortamlarda çalışır
4
2
Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki ve genel etik değerlere sahip olur ve bunlara duyarlı davranır
0
2
Mekatronik Mühendisliğinde sağlık ve güvenlik hususlarına duyarlıdır
0
3
Profesyonel faaliyetlerde sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlere duyarlı davranır
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 4 4 16
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 3 42
Ödev 7 3 21
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 1 2 2
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 58 0 179
Genel Toplam 179
Toplam İş Yükü / 25.5 7
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0