TR EN

İDARE HUKUKU VE YARGILANMASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP108 İDARE HUKUKU VE YARGILANMASI 2 3 3 6

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, idare hukuku ve idare yargıya egemen olan ilkeleri ele alarak, idari yargı rejiminin varlığının idari uyuşmazlıkları çözmedeki önemini vurgulamak ve idari yargılama hukukuna ilişkin temel hukuk bilgisi kazandırmaktır.
İçerik: Bu ders İdare Kavramı, İdare Hukukunun Özellikleri ve Kaynaklar, İdare Hukukuna Hakim Olan İlkeler: Merkezden Yönetim İlkesi, Yerinden Yönetim İlkesi, İdarenin Bütünlüğü İlkesi, Hiyerarşi ve Vesayet, Türk İdare Teşkilatı: Merkezden Yönetim, Türk İdare Teşkilatı: Yerinden Yönetim Kuruluşları, Bireysel İdari İşlemler, Düzenleyici İdari İşlemler, İdari Sözleşmeler, İdarenin Faaliyetleri: Kamu Hizmeti ve Kolluk, Kamu Malları, İdarenin Mal Edinme Usulleri, İdarenin Sorumluluğu, İdari Dava Türleri, İdari Yargı Teşkilatı ve Yürütmenin Durdurulması konularını içerir.