TR EN

İDARE HUKUKU VE YARGILANMASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP108 İDARE HUKUKU VE YARGILANMASI 2 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İdare hukukunun temel kavramlarını ve idari teşkilata hakim olan temel ilkeleri tanımlar.
İdari işlemler ve idari sözleşmeler konularını bilir.
İdarenin kamu hizmeti ve kolluk faaliyetlerini değerlendirir.
İdari yargı örgütü ve idari dava türlerini tanımlar.
İdari bir davada yürütmenin durdurulması kararı verilmesinin şartlarını tanımlar.