TR EN

İDARE HUKUKU VE YARGILANMASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP108 İDARE HUKUKU VE YARGILANMASI 2 3 3 6
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
İdare hukukunun temel kavramlarını tanımlayabilir.
İdari yargı teşkilatı ve temel yargısal yöntemler hakkında temel seviyede yorum yapabilir.
İdari yargı sistemi ve idari yargıya hakim olan ilkeler hakkında temel bilgi sahibi olur.
İdari uyuşmazlıkları çözebilme yeterliliği kazanır.