TR EN

İDARE HUKUKU VE YARGILANMASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP108 İDARE HUKUKU VE YARGILANMASI 2 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. AHENK ÇİÇEK GÜVENÇ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, idare hukuku ve idare yargıya egemen olan ilkeleri ele alarak, idari yargı rejiminin varlığının idari uyuşmazlıkları çözmedeki önemini vurgulamak ve idari yargılama hukukuna ilişkin temel hukuk bilgisi kazandırmaktır.
İçerik: Bu ders İdare Kavramı, İdare Hukukunun Özellikleri ve Kaynaklar, İdare Hukukuna Hakim Olan İlkeler: Merkezden Yönetim İlkesi, Yerinden Yönetim İlkesi, İdarenin Bütünlüğü İlkesi, Hiyerarşi ve Vesayet, Türk İdare Teşkilatı: Merkezden Yönetim, Türk İdare Teşkilatı: Yerinden Yönetim Kuruluşları, Bireysel İdari İşlemler, Düzenleyici İdari İşlemler, İdari Sözleşmeler, İdarenin Faaliyetleri: Kamu Hizmeti ve Kolluk, Kamu Malları, İdarenin Mal Edinme Usulleri, İdarenin Sorumluluğu, İdari Dava Türleri, İdari Yargı Teşkilatı ve Yürütmenin Durdurulması konularını içerir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İdare hukukunun temel kavramlarını ve idari teşkilata hakim olan temel ilkeleri tanımlar.
İdari işlemler ve idari sözleşmeler konularını bilir.
İdarenin kamu hizmeti ve kolluk faaliyetlerini değerlendirir.
İdari yargı örgütü ve idari dava türlerini tanımlar.
İdari bir davada yürütmenin durdurulması kararı verilmesinin şartlarını tanımlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kaynak Taraması İdare Kavramı, İdare Hukukunun Özellikleri ve Kaynaklar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap.
2 Kaynak Taraması İdare Hukukuna Egemen Olan İlkeler: Merkezden Yönetim İlkesi, Yerinden Yönetim İlkesi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap.
3 Kaynak Taraması İdarenin Bütünlüğü İlkesi, Hiyerarşi ve Vesayet Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap.
4 Kaynak Taraması Türk İdare Teşkilatı: Merkezden Yönetim Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap.
5 Kaynak Taraması Türk İdare Teşkilatı: Yerinden Yönetim Kuruluşları Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap.
6 Kaynak Taraması Bireysel İdari İşlemler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap.
7 Kaynak Taraması Düzenleyici İdari İşlemler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap.
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak Taraması İdari Sözleşmeler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap.
10 Kaynak Taraması İdarenin Faaliyetleri:Kamu Hizmeti ve Kolluk Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap.
11 Kaynak Taraması Kamu Malları, İdarenin Mal Edinme Usulleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap.
12 Kaynak Taraması İdarenin Sorumluluğu Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap.
13 Kaynak Taraması İdari Dava Türleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap.
14 Kaynak Taraması İdari Yargı Teşkilatı Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap.
15 Kaynak Taraması Yürütmenin Durdurulması Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap.
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Gözler, K.(2017). Kısa İdare Hukuku. Ankara: Ekin Yayıncılık
Çağlayan, R.(2018). İdari Yargılama Hukuku Temel Bilgiler. Ankara: Seçkin Yayıncılık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesi gerektiğinin bilincine varır.
4
2
Adli hizmetler alanında çalışmasına yetecek temel bilgilere sahip olur.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralayabilir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukuki problemler üzerinde analitik düşünme yeteneği kazanır.
3
2
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olur.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel hukuki kavramları asgari düzeyde kullanabilir, karşılaştırabilir ve değerlendirilebilir.
5
2
İleri seviyede klavye kullanabilir ve mahkemelerde adli yazışma sürecini takip edebilir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisini kazanır.
2
2
Edindiği bilgiler doğrultusunda bir dava dilekçesinin usulüne uygun yazılıp yazılmadığını belirleyebilir.
1
3
Staj döneminde ve çalışma hayatında icra memurunun görev alanına giren işlemleri yapabilir, haciz işlemlerini tek başına gerçekleştirebilecek sorumluluğu alabilir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneği geliştirir.
3
2
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki becerilerin yanında, gerek bireysel olarak ve gerekse topluluk önünde kendini ifade edebilir.
3
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana ilişkin yürürlükteki temel mevzuat bilgisine sahip olur.
5
2
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda dava açma ve davayı takip etme yeterliliği kazanır.
1
3
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda icra ve iflas sürecini takip edebilir.
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 7 98
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 3 3 9
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 33 0 151
Genel Toplam 151
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0