TR EN

İDARE HUKUKU VE YARGILANMASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP108 İDARE HUKUKU VE YARGILANMASI 2 3 3 6
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - İdare Kavramı, İdare hukukunun özellikleri ve kaynaklar -
2 - İdare hukukuna egemen olan anayasal ilkeler Merkezden yönetim ilkesi, yerinden yönetim ilkesi, yetki genişliği ilkesi -
3 - İdarenin bütünlüğü ilkesi • Hiyerarşi • İdari vesayet -
4 - Türk idare teşkilatı: Merkezi yönetim -
5 - Türk idare teşkilatı: Yerinden yönetim kuruluşları -
6 - İdari işlemler: - Bireysel idari işlemler -
7 - İdari işlemler: - Düzenleyici idari işlemler -
8 - Pratik çalışma ve genel tekrar -
9 - ARA SINAV -
10 - İdari sözleşmeler -
11 - İdarenin faailiyetleri • Kamu hizmeti • Kolluk İdarenin sorumluluğu -
12 - İdarenin yargısal denetimi: İdari Yargı -
13 - İdari yargı teşkilatı, İdari yargıda yetki ve görev -
14 - Tam yargı davasının koşulları -
15 - Pratik çalışma ve genel tekrar -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -