TR EN

İDARE HUKUKU VE YARGILANMASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP108 İDARE HUKUKU VE YARGILANMASI 2 3 3 6

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kaynak Taraması İdare Kavramı, İdare Hukukunun Özellikleri ve Kaynaklar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap.
2 Kaynak Taraması İdare Hukukuna Egemen Olan İlkeler: Merkezden Yönetim İlkesi, Yerinden Yönetim İlkesi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap.
3 Kaynak Taraması İdarenin Bütünlüğü İlkesi, Hiyerarşi ve Vesayet Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap.
4 Kaynak Taraması Türk İdare Teşkilatı: Merkezden Yönetim Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap.
5 Kaynak Taraması Türk İdare Teşkilatı: Yerinden Yönetim Kuruluşları Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap.
6 Kaynak Taraması Bireysel İdari İşlemler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap.
7 Kaynak Taraması Düzenleyici İdari İşlemler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap.
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak Taraması İdari Sözleşmeler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap.
10 Kaynak Taraması İdarenin Faaliyetleri:Kamu Hizmeti ve Kolluk Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap.
11 Kaynak Taraması Kamu Malları, İdarenin Mal Edinme Usulleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap.
12 Kaynak Taraması İdarenin Sorumluluğu Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap.
13 Kaynak Taraması İdari Dava Türleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap.
14 Kaynak Taraması İdari Yargı Teşkilatı Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap.
15 Kaynak Taraması Yürütmenin Durdurulması Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap.
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -