TR EN

İDARE HUKUKU VE YARGILANMASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP108 İDARE HUKUKU VE YARGILANMASI 2 3 3 6

KAYNAKLAR

Gözler, K.(2017). Kısa İdare Hukuku. Ankara: Ekin Yayıncılık
Çağlayan, R.(2018). İdari Yargılama Hukuku Temel Bilgiler. Ankara: Seçkin Yayıncılık