TR EN

KURUMSAL İLETİŞİMDE YAZARLIK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT217 KURUMSAL İLETİŞİMDE YAZARLIK 3 4 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SARP BAĞCAN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi ERDEM TÜRKAVCI
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilerin, kurumsal iletişim yazarlığı kapsamında mesaj oluştururken dikkat etmeleri gereken özelliklerin neler olduğunu öğrenerek basın bülteni, basın dosyası, tanıtım yazısı, haber vb. öğeleri söz konusu unsurlara uygun biçimde yaratabilmelerini sağlamaktır.
İçerik: Ders, ikna sürecinin anlatılması, etkili mesaj oluşturma yollarının anlatılması, medya ve kurum ilişkilerinin açıklanması, haber yazma tekniklerinin anlatılması, basın bülteni, basın makalesi, haber mektubu, röportaj, basın dosyası, el ilanı, doğrudan postalama, yıllık, rapor, kurumsal tanıtım metni gibi öğelerle kurumsal iletişim arasında bağlantı kurmak, kurumsal iletişim yazarlığı ve farklı mecralarda farklı mesajlar oluşturmanın öneminin tartışılması gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kurumsal iletişim faaliyetlerinde etkili ve ikna edici mesajları öğrenir.
Kurumsal iletişim yazarlığında dikkat edilmesi gereken özellikleri anlar.
Etkili bir şekilde kurumsal iletişim için gerekli tüm yazışmaları planlar.
Bir kurumsal iletişim programında farklı mecralarda ne türde ve ne uzunlukta yazı kaleme alacağını ayırt eder.
Çalıştığı kurumun kendini kamuoyuna duyurmasına ihtiyaç duyulduğunda basın dosyası, tanıtım yazısı, haber-basın bülteni oluşturur

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Giriş: Ders İçeriğinin, Amacının ve Haftalık Konuların Tanıtımı Anlatım ve Uygulama
2 Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yazarlıkta 5N1K Kuralı ve Yazarlığa Hazırlıkta Planlama Anlatım, Örnek İnceleme ve Uygulama
3 Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yazarlığa Hazırlık ve Yazım Süreci Anlatım, Örnek İnceleme ve Uygulama
4 Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Halkla İlişkiler Yazarlığında İkna Anlatım, Örnek İnceleme ve Uygulama
5 Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Geleneksel ve Sosyal Medya İçin Halkla İlişkiler Yazarlığı Anlatım, Örnek İnceleme ve Uygulama
6 Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Basın Bültenleri – Basın Makalesi Anlatım, Örnek İnceleme ve Uygulama
7 Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Basın Bültenleri – Basın Makalesi Anlatım, Örnek İnceleme ve Uygulama
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Geleneksel ve Dijital Basın Kitleri Anlatım, Örnek İnceleme ve Uygulama
10 Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Röportaj Teknikleri Anlatım, Örnek İnceleme ve Uygulama
11 Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma El İlanı ve Broşür, Haber Mektubu, Yıllık Faaliyet Raporu Anlatım, Örnek İnceleme ve Uygulama
12 Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Katalog, Davetiye, Mektup ve Doğrudan Posta Anlatım, Örnek İnceleme ve Uygulama
13 Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İnternet İçin Hakla İlişkiler Amaçlı Yazım Anlatım, Örnek İnceleme ve Uygulama
14 Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Blog ve Sosyal Medya Yazarlığı Anlatım, Örnek İnceleme ve Uygulam
15 Literatür Tarama Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kurumsal Web Sitesi Yazarlığı Anlatım, Örnek İnceleme ve Uygulama
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Bayçu S. (2017). Strateji ve Uygulama Boyutuyla Halkla İlişkiler Yazarlığı, Ankara: Nobel Bilimsel Eserler
Onat F. (2014). Dijital Çağda Halkla İlişkiler Yazarlığı, Ankara: Nobel Bilimsel Eserler
Wilcox, D. L., Nolte, L. W., Jackson, P. (2005). Public relations writing and media techniques. Pearson Allyn and Bacon.
Handley, A. ve Chapman C.C. Dijital Çağda İçerik Yönetiminin Kuralları. Mediacat
Çöklü, E. (1999). Halkla İlişkiler Yazarlığı. Marmara İletişim Dergisi, 10(10), 159-170.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını tanımlar
1
2
İletişimin temel özelliklerini maddeler halinde listeler
4
3
İletişimin temel özelliklerini yorumlar ve mevcut bir iletişim probleminde uzlaşmayı sağlamak için yaratıcı çözüm üretir.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanındaki temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
2
2
Sosyal ve fen bilimleriyle ilişkili bilgileri değerlendirerek meslek hayatında proje üretir.
1
3
Halkla ilişkiler ve reklam alanlarına ilişkin temel kavramları detaylı bir şekilde anlatır.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları güncel tartışmalar ışığında analiz eder ve değerlendirir.
2
2
Birey olarak sahip olduğu liderlik, iletişim becerisi, sunum becerisi vb. güçlü yönlerini meslek hayatındaki etkinliklerinde kullanır.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki yenilikleri ve alanla ilgili önemli yazılı, sözlü iletişim araçlarını izler
3
2
Çalıştığı veya sahibi olduğu kurumu tanıtma amacıyla basın bültenleri yazar
5
3
Halkla ilişkiler ve reklam kampanyası dahilinde iletişim programları yaratır
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanı ve iletişim alanı özelinde halkla ilişkiler ve reklamcılık ile ilgili yayımlanmış yerli ve yabancı veri kaynaklarını makale ve proje gibi kendi çalışmalarında kullanır.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geçmiş iletişim programlarının, halkla ilişkiler ve reklam uygulamalarının planlama süreçlerini değerlendirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tekniklerini doğru yer, ortam ve zamanda kullanır.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki çalışmalarında etik değerlerin bilincinde olarak iletişim programları planlar.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 14 3 42
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 1 5 5
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 4 4
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 47 0 154
Genel Toplam 154
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0