TR EN

REKLAM KAMPANYALARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT429 REKLAM KAMPANYALARI 7 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SARP BAĞCAN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Doç.Dr. SARP BAĞCAN
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, öğrencilerin reklamların sahip olması gereken öğe ve özellikleri kullanarak güncel reklamları analiz edebilmelerini ve reklam içeriklerini değerlendirebilmelerini sağlamaktır.
İçerik: Dersin içeriği; reklamın öğelerinin ve özelliklerinin anlatılması, kampanya yaratımı sürecinin tasvir edilmesi, reklam ve marka uyumunun öneminin ifade edilmesi, mesaj stratejisi ve hedef kitle arasında bağlantı kurmanın desteklenmesi gibi konulardan oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Örnek bir reklamla doğru hedef kitleyi eşleştirme
Örnekler yardımıyla hedef kitleye uygun mesaj oluşturma ve mecra seçiminin önemini anlatma
Bir reklamda olması gereken özelliklerin en az 3’ünü açıklama
Geçmiş reklam örneklerini karşılaştırarak reklam içeriklerinin markalara uyumunu analiz etme
Bir reklam oluşturulurken reklamda kullanılması gereken içeriksel öğeleri değerlendirme
Reklam kampanyalarının kurumsal iletişim hedeflerine etkisini stratejik iletişim unsurlarına göre ölçümleme
Kampanya sürecinde hedef kitleye ulaşılacak iletişim medyasına karar verme

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür tarama Reklamcılıkla İlgili Kavram, Strateji ve Uygulamalar Anlatım
2 Literatür tarama Reklam ve Toplum Anlatım
3 Literatür tarama Kampanya Planlamasında Brief, Hedef Kitle ve Bütçe Anlatım
4 Literatür tarama Reklam Kampanyasında Taraflar Anlatım
5 Literatür tarama Reklam Mecraları Anlatım
6 Literatür tarama Medya Planlaması Anlatım
7 Literatür tarama Türkiye’den ve Dünyadan Reklam Kampanyaları Anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama, sektörel tarama Kobi’ler İçin Reklam Anlatım
10 Örnek toplama Literatür tarama, sektörel tarama Mecralarına göre reklam kampanyası 1 Anlatım, tartışma
11 Örnek toplama Literatür taraması, sektörel tarama Mecralarına göre reklam kampanyası 2 Anlatım, tartışma
12 Örnek toplama Literatür tarama, sektörel tarama Mecralarına göre reklam kampanyaları 3 Anlatım, tartışma
13 Örnek toplama Literatür tarama Siyasal reklam kampanyası örnekleri Anlatım, tartışma
14 Örnek toplama Literatür tarama, sektörel tarama Toplumsal İçerikli Reklam Kampanyaları Anlatım, tartışma
15 - Genel tekrar Anlatım, tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Tosun, N. B., vd. (2018) Reklam Yönetimi, İstanbul: Beta yayınları
Atatürk Üniversitesi (2019) Reklam Kampanyaları ve Reklamcılık Uygulamaları.
Elden, M. (2013) Reklam ve reklamcılık, İstanbul: Say yayınları
Özkan, A. (t.y.) Reklam yapım Yönetim, İstanbul Ü.
Şekerkaya, A. (t.y.) Reklam Yönetimi, İstanbul Ü.
Parente, D., ve Strausbaugh-Hutchinson, K. (2014). Advertising campaign strategy: A guide to marketing communication plans. Cengage Learning.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını tanımlar
0
2
İletişimin temel özelliklerini maddeler halinde listeler
4
3
İletişimin temel özelliklerini yorumlar ve mevcut bir iletişim probleminde uzlaşmayı sağlamak için yaratıcı çözüm üretir.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanındaki temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
4
2
Sosyal ve fen bilimleriyle ilişkili bilgileri değerlendirerek meslek hayatında proje üretir.
1
3
Halkla ilişkiler ve reklam alanlarına ilişkin temel kavramları detaylı bir şekilde anlatır.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları güncel tartışmalar ışığında analiz eder ve değerlendirir.
2
2
Birey olarak sahip olduğu liderlik, iletişim becerisi, sunum becerisi vb. güçlü yönlerini meslek hayatındaki etkinliklerinde kullanır.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki yenilikleri ve alanla ilgili önemli yazılı, sözlü iletişim araçlarını izler
5
2
Çalıştığı veya sahibi olduğu kurumu tanıtma amacıyla basın bültenleri yazar
0
3
Halkla ilişkiler ve reklam kampanyası dahilinde iletişim programları yaratır
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanı ve iletişim alanı özelinde halkla ilişkiler ve reklamcılık ile ilgili yayımlanmış yerli ve yabancı veri kaynaklarını makale ve proje gibi kendi çalışmalarında kullanır.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geçmiş iletişim programlarının, halkla ilişkiler ve reklam uygulamalarının planlama süreçlerini değerlendirir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tekniklerini doğru yer, ortam ve zamanda kullanır.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki çalışmalarında etik değerlerin bilincinde olarak iletişim programları planlar.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 14 6 84
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 178
Genel Toplam 178
Toplam İş Yükü / 25.5 7
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0