TR EN

REKLAM KAMPANYALARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT429 REKLAM KAMPANYALARI 7 3 3 7

KAYNAKLAR

Tosun, N. B., vd. (2018) Reklam Yönetimi, İstanbul: Beta yayınları
Atatürk Üniversitesi (2019) Reklam Kampanyaları ve Reklamcılık Uygulamaları.
Elden, M. (2013) Reklam ve reklamcılık, İstanbul: Say yayınları
Özkan, A. (t.y.) Reklam yapım Yönetim, İstanbul Ü.
Şekerkaya, A. (t.y.) Reklam Yönetimi, İstanbul Ü.
Parente, D., ve Strausbaugh-Hutchinson, K. (2014). Advertising campaign strategy: A guide to marketing communication plans. Cengage Learning.