TR EN

KURUMSAL İLETİŞİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT213 KURUMSAL İLETİŞİM 3 3 3 6

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, öğrencilerin bir kurumsal iletişim programı kapsamında kullanılacak olan kurumsal iletişimle ilgili temel kavramları tanıması ve ilgili programların analiz edilmesidir.
İçerik: Ders, kurumların yapısını tanıma, paydaşları sınıflandırma, kurumsal iletişimle ilgili kavramları tanıma, müşterilerle kurulan iletişimi yorumlama, kurum içi ve kurum dışı iletişimi karşılaştırma, kurumun hangi paydaşa hangi iletişim biçimi ile yaklaşması gerektiğinin analizi gibi konuları içermektedir.