TR EN

KURUMSAL İLETİŞİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT213 KURUMSAL İLETİŞİM 3 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kurumsal iletişim kavramını doğru bir şekilde tanımlar
Kurumsal iletişim aşamalarını bir vaka çalışması üzerinde ana hatlarıyla açıklar
Bir iletişim programında hedef kitle ve paydaşlar arasındaki iletişimi kurumsal iletişim unsurlarına göre özetler
Kurumsal iletişimin etkileşim kurması gereken paydaşların en az 4’ünü sınıflandırır
Bir iletişim programında iletişim engellerini ortadan kaldırabilmek adına literatürde bulunan en az 2 farklı yaklaşımı kullanır
Geçmişte ünlü kurumların uyguladığı kurumsal iletişim faaliyetlerini analiz eder ve karşılaştırır