TR EN

AİLE SOSYOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS227 AİLE SOSYOLOJİSİ 3 3 3 6

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin sonunda öğrencilerin; aile olgusu ile ilgili sosyolojik kavramların olgusal karşılıklarını örneklendirerek tanımlayabilmeleri, insan-aile-toplum-ekosistem iç içeliğini sürdürebilirlik ilkesini dikkate alarak açıklayabilmeleri, modernleşme-küreselleşme bağlamında hanehalkı bileşimlerinde meydana gelen değişimleri örneklendirebilmeleri, bir kurum ve bir etkileşim ağı olarak aileyi etkileyen sosyal, psikolojik, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz edebilmeleri, ailenin yaşam döngüsü ve tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak toplumsal cinsiyet yaklaşımlarını karşılaştırabilmeleri, Türk aile yapısı ile ilgili araştırmalara ait nitel ve nicel verileri karşılaştırarak sunabilmeleri ve dünya aile politikalarını bilmeleri hedeflenmiştir.
İçerik: Bu dersin içeriğini; aile çeşitlerinin tanımları ve örneklendirmeleri; kurum ve etkileşim ağı olarak aile, insan-aile-toplum iç içeliği, ailenin kurumsal işlevleri ve modernleşme-küreselleşmenin işlevlere etkisi, sosyal etkileşim ve sosyal etkileşim ağı olarak aile ile ailenin işlevleri arasındaki bağıntılar, ailenin yaşam evreleri ve kuşaklar arası ilişkiler, toplumsal cinsiyet kavramı ve farklı yaklaşımlar, ailenin önemli işlevlerinden biri olan sosyalleştirilmesi ile toplumsal cinsiyet arasındaki bağıntılar, tarih boyunca Türk toplumunda ailenin değişim süreci, modernleşme-küreselleşme sürecinde çekirdek aile ağı örnekleri ve diğer aile çeşitleri ile mukayese edilmesi, aile hayatını büyük ölçüde etkileyen evlilik ve boşanma olguları ve bu konuda Türkiye’den ve Dünyadan örnekler, aile teorilerinin aileye yaklaşımı, her bir teorinin aile ile ilgili temel sorusu ve yaptığı açıklamalar, dünya ülkelerinde uygulanan aile politikaları oluşturmaktadır.