TR EN

AİLE SOSYOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS227 AİLE SOSYOLOJİSİ 3 3 3 6

KAYNAKLAR

Aydın, Mustafa. (yay.haz.). (2014). Aile sosyolojisi yazıları. İstanbul: Açılım Kitap
Canatan, K, Yıldırım, E. (2013). Aile sosyolojisi. İstanbul: Açılım Kitap
Treas, J., Jacqueline Scott, J., Martin Richards. M. (eds). (2014). Sociology of families. Oxford: Wiley Backwell Companion
Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması (2013) : Tespitler, Öneriler. Ankara: T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yayınları
Türkiye’de Boşanma Nedenleri Araştırması. (2014). Ankara: T.C. Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yayınları
Türkiye’de Evlilik Tercihleri Araştırması (2015). Ankara: T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yayınları
Eric Widmer, E., Riitta Jallinoja, R. (eds.). (2008). Beyond the nuclear family: families in a configurational perspective. Switzerland: Peter Lang AG