TR EN

NİTELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS220 NİTELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 4 3 3 6

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilere nitel araştırma yöntemlerini tanıtmaktır. Böylece öğrenciler, sosyal araştırmalarda yaygın olarak kullanılan niteliksel araştırma yöntemlerini tanıyacaklar ve bu yöntemleri içeren bir araştırma hazırlayabileceklerdir.
İçerik: Dersin içeriğini; nitel araştırma tarihi, sosyolojideki yaklaşımlar, antropolojinin etkisi, farklı nitel araştırma teknikleri hakkında ders anlatımı oluşturmaktadır.