TR EN

NİTELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS220 NİTELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 4 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Niteliksel Araştırma Yöntemlerini bilir.
Sosyolojik olguları kuramsal karşılaştırmalar üzerinden açıklar.
Araştırma yöntemlerini sahada yönteme uygun konularla ilişkilendirir.
Kuramsal yapılarla toplumsal gerçeklik arasında bağlantı kurar.