TR EN

NİTELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS220 NİTELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 4 3 3 6

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin Tanımı Anlatım, soru-cevap, tartışma
2 Kaynak okuma Niteliksel Analizin Yapısı Anlatım, soru-cevap, tartışma
3 Kaynak okuma Sosyolojide Nitel Araştırma Tarihi Anlatım, soru-cevap, tartışma
4 Kaynak okuma Araştırma Süreci ve Aşamaları-1 Anlatım, soru-cevap, tartışma
5 Kaynak okuma Araştırma Süreci ve Aşamaları-2 Anlatım, soru-cevap, tartışma
6 Kaynak okuma Nitel Araştırmada Örneklem Geçerlik ve Güvenirlik Anlatım, soru-cevap, tartışma
7 Kaynak okuma Nitel Araştırmada 5 Farklı Yaklaşımın Karşılaştırılması Nitel Araştırmada Veri Toplama Teknikleri: Görüşme Anlatım, soru-cevap, tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak okuma 1. Anlatı araştırması Gözlem Anlatım, soru-cevap, tartışma
10 Kaynak okuma 2. Fenomenoloji 3. Temellendirilmiş Kuram Odak Grup Görüşmesi Anlatım, soru-cevap, tartışma
11 Kaynak okuma 4. Etnografi 5. Örnek Olay İncelemesi Doküman İncelemesi Anlatım, soru-cevap, tartışma
12 Kaynak okuma Nitel Veri Analizi: Kodlama, Betimsel Analiz, İçerik Analizi Anlatım, soru-cevap, tartışma
13 Kaynak okuma Söylem Analizi Anlatım, soru-cevap, tartışma
14 Kaynak okuma Yazma ve Yayın Etiği Anlatım, soru-cevap, tartışma
15 Kaynak okuma Genel değerlendirme Anlatım, soru-cevap, tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -