TR EN

NİTELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS220 NİTELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 4 3 3 6

KAYNAKLAR

Kümbetoğlu, B. (2005). Sosyoloji ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma. İstanbul: Bağlam.
Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Ana Rapor. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Keyder C., Fikret Adaman. (2005). Türkiye’de Büyük Kentlerin Gecekondu ve Çöküntü Mahallerinde Yaşanan Yoksulluk ve Dışlama Raporu. Avrupa Komisyonu ve Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bal, H. (2016). Nitel Araştırma Yöntem ve Teknikleri (uygulamalı-örnekli). Bursa: Sentez Yayıncılık.
Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Siyasal Kitabevi.
Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. Eğiten Kitap.
Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi (11.bas.). Ankara: Nobel Yayınları
Kümbetoğlu, B. (2008). Sosyolojide ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma. Bağlam Yayıncılık.
Neuman, W. L. (2007) Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. Cilt I ve Cilt II., İstanbul: Yayın Odası.
Punch, K.F. (2005). Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Ankara: Siyasal Kitabevi.
Kümbetoğlu, B. (2020). Niteliksel Araştırmalarda Analİz. İstanbul:Bağlam Yayıncılık.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bİlİmlerde Ntel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkİn Yayıncılık.