TR EN

Curriculum

1. YEAR
1. SEMESTER
CODE TITLE A P L C ECTS
EKF109 İKTİSADA GİRİŞ I 3 0 0 3 4
PSI103 PSİKOLOJİYE GİRİŞ 3 0 0 3 6
SBU109 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 3 0 0 3 4
SOS115 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 3 0 0 3 4
SOS117 ANTROPOLOJİYE GİRİŞ 3 0 0 3 7
TRD101 TÜRK DİLİ I 2 0 0 2 2
YDL101 YABANCI DİL I (İNG.) 3 0 0 3 3
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit 20 30
1. YEAR
2. SEMESTER
CODE TITLE A P L C ECTS
HUK102 HUKUKA GİRİŞ 3 0 0 3 4
SOS102 SOSYOLOJİYE GİRİŞ II 3 0 0 3 6
SOS112 AKADEMİK OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ 3 0 0 3 7
SOS116 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 0 0 3 4
SOS118 FELSEFEYE GİRİŞ 3 0 0 3 4
TRD102 TÜRK DİLİ II 2 0 0 2 2
YDL102 YABANCI DİL II (İNG.) 3 0 0 3 3
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit 20 30
2. YEAR
3. SEMESTER
CODE TITLE A P L C ECTS
ATA201 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I 2 0 0 2 2
ISL221 AKADEMİK BAŞARI VE SOSYAL YAŞAM BECERİLERİ 2 0 0 2 2
PSI201 SOSYAL PSİKOLOJİ I 3 0 0 3 6
SOS201 SOSYOLOJİ TARİHİ I 3 0 0 3 6
SOS219 NİCELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 0 0 3 6
SOS227 AİLE SOSYOLOJİSİ 3 0 0 3 6
YDL201 MESLEKİ İNGİLİZCE I 2 0 0 2 2
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit 18 30
2. YEAR
4. SEMESTER
CODE TITLE A P L C ECTS
ATA202 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II 2 0 0 2 2
EKF218 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞ 2 0 0 2 2
SOS202 SOSYOLOJİ TARİHİ II 3 0 0 3 6
SOS214 TOPLUMSAL TABAKALAŞMA 3 0 0 3 6
SOS220 NİTELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 0 0 3 6
TUR218 UYGARLIK TARİHİ 3 0 0 3 6
YDL202 MESLEKİ İNGİLİZCE II 2 0 0 2 2
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit 18 30
3. YEAR
5. SEMESTER
CODE TITLE A P L C ECTS
3 0 0 3 5
CODE TITLE A P L C ECTS
3 0 0 3 5
CODE TITLE A P L C ECTS
3 0 0 3 5
CODE TITLE A P L C ECTS
SOS379 ARAŞTIRMA TASARIMI VE PROJELENDİRME 3 0 0 3 8
SOS383 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ I 3 0 0 3 7
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit 15 30
3. YEAR
6. SEMESTER
CODE TITLE A P L C ECTS
3 0 0 3 5
CODE TITLE A P L C ECTS
3 0 0 3 5
CODE TITLE A P L C ECTS
3 0 0 3 5
CODE TITLE A P L C ECTS
SOS368 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ II 3 0 0 3 7
SOS388 TÜRKİYE SOSYOLOJİ TARİHİ 3 0 0 3 8
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit 15 30
4. YEAR
7. SEMESTER
CODE TITLE A P L C ECTS
3 0 0 3 5
CODE TITLE A P L C ECTS
3 0 0 3 5
CODE TITLE A P L C ECTS
3 0 0 3 5
CODE TITLE A P L C ECTS
SOS451 GÖÇ ETNİSİTE VE KİMLİK 3 0 0 3 7
SOS453 MODERNLEŞME VE KÜRESELLEŞME 3 0 0 3 8
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit 15 30
4. YEAR
8. SEMESTER
CODE TITLE A P L C ECTS
FEL408 AHLAK FELSEFESİ 3 0 0 3 7
3 0 0 3 5
CODE TITLE A P L C ECTS
3 0 0 3 5
CODE TITLE A P L C ECTS
3 0 0 3 5
CODE TITLE A P L C ECTS
SOS448 KENT SOSYOLOJİSİ 3 0 0 3 8
A:Academic, P:Practical, L:Laboratory, C:Credit 15 30
Total Credit : 136 , Total ECTS : 240